Assegurança de prevenció i ingressos

Assegurança de vida per qualsevol causa amb garanties complementàries en cas d’invalidesa i en cas de baixa laboral.

Assegurança de vida per qualsevol causa amb garanties complementàries en cas d’invalidesa i en cas de baixa laboral.

 • Garantia de defunció per totes causes
 • Garantia de defunció per accident que dobla el capital en cas de defunció
 • Garantia de pèrdua total i irreversible de l’autonomia en cas de malaltia o accident
 • Garantia de baixa amb garantia per hospitalització amb un màxim de 365 dies, garantia de baixa per malaltia de fins a 1.096 dies (CP1, CP2, CP3) i garantia de baixa per accident des del 1r dia.
 • Renda d’invalidesa a partir del 33% de percentatge d’invalidesa:
 1. A partir del 66% d’invalidesa es paga el total de la renda contractada
 2. Entre el 33% i el 66% d’invalidesa es paga la part proporcional de la renda contractada

Trimestral.

 • Baixa independent de la CASS que actua com a bon complement
 • Renda d’invalidesa
 • Defunció totes causes
 • Quin és el capital que haig de contractar?

Per fixar el capital necessari cal tenir en compte els deutes que volem saldar en cas de defunció i/o el capital que necessitaran els nostres familiars per poder suplir la nostra pèrdua a nivell econòmic. S’aconsella que el capital ha de ser de mínim 3 anys d’ingressos de l’assegurat i augmentar-lo en cas que l’assegurat tingui fills en edat prèvia a l’etapa universitària.

 • Com s’ha de declarar un sinistre?

Llevat cas de força major, l’Assegurat ha de declarar qualsevol baixa laboral en el decurs dels 30 primers dies naturals de la incapacitat.

Si no es fa, la franquícia es comptabilitza a partir del dia de la recepció de la declaració per Global Risc. Aquesta declaració ha d’anar acompanyada d’un certificat mèdic que precisi:

 • la data de l’inici de la incapacitat i la seva durada previsible ;
 • la naturalesa exacta de les lesions o de l’afecció, els antecedents eventuals i l’evolució probable de la patologia.

Sol·licita un pressupost sense compromís.

Omple el formulari amb les teves dates personals, tipus d’assegurançes i el nom del producte que t’agradaria contractar. Ens posarem en contacte el més aviat possible.

  Dades personals


  Quin perfil tens

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança