Caça

Assegurança de responsabilitat civil per a la pràctica de caça per a tots els danys que es puguin causar a tercers.

Producte destinat a assegurar la responsabilitat civil dels caçadors.

 • Responsabilitat danys corporals: Garantia il·limitada.
 • Responsabilitat civil danys materials: Garantim fins a 4.600.000€ per sinistre.
 • Protecció jurídica

Tanmateix, us proposem un seguit de garanties a la carta per acabar de cobrir els riscs derivats d’aquesta activitat:

 • Responsabilitat civil dels gossos de l’assegurat fora de l’acte de caça
 • Responsabilitat civil de terrenys de caça
 • Danys als gossos de la persona assegurada: Garantia que cobreix en cas de dany per accident de caça causat a un gos de la persona assegurada. Aquesta garantia cobreix les despeses veterinàries, quirúrgiques i un capital en cas de defunció.
 • Tot risc arma de caça: Garantia que cobreix en cas de robatori, desaparició, destrucció i deteriorament del rifle de l’assegurat.

1 any amb renovació automàtica excepte expressa voluntat del client per escrit amb 1 mes d’antelació al venciment de la pòlissa.

 • Garanties molt altes i específiques per aquesta activitat
 • La seguretat d’una multinacional
 • No treballem amb intermediaris
 • Tracte personalitzat
 • Possibilitat de desplaçament per facilitar i agilitzar els tràmits
 • Com notifico un sinistre?

Ens pot enviar un Mail a generali@andorra.ad amb la descripció dels fets, la data del sinistre i les dades del/s contrari/s si n’hi ha o ens pot venir a veure a l’oficina.

 

 • Com puc rescindir la meva pòlissa d’assegurança?

Els contractes d’assegurança tenen una vigència d’un any. Per tant,  per rescindir el contracte se’ns ha de notificar per escrit (via Mail o carta) abans d’un mes del venciment de la pòlissa.

Sol·licita un pressupost sense compromís.

Omple el formulari amb les teves dates personals, tipus d’assegurançes i el nom del producte que t’agradaria contractar. Ens posarem en contacte el més aviat possible.

  Dades personals


  Quin perfil tens

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança