Assegurança de vida

Capital en cas de defunció totes causes.

L’Assegurat pot subscriure garanties complementàries facultatives en cas de Defunció Accident (DA) o d’Invalidesa Permanent Total (IPT) en complement de la garantia principal per defunció. Si el Contracte inclou dos Assegurats, el capital és pagable a la defunció del primer d’entre ells.

 • Garantia de defunció totes causes
 • Garantia per invalidesa parcial igual o superior al 66%
 • Capital per accident

Trimestral.

 • Garantia en cas de sol·licitar un crèdit bancari
 • Protegir els sers estimats davant d’una potencial pèrdua econòmica degut a la nostra defunció
 • Quin és el capital que haig de contractar?

Per fixar el capital necessari cal tenir en compte els deutes que volem saldar en cas de defunció i/o el capital que necessitaran els nostres familiars per poder suplir la nostra pèrdua a nivell econòmic. S’aconsella que el capital ha de ser de mínim 3 anys d’ingressos de l’assegurat i augmentar-lo en cas que l’assegurat tingui fills en edat prèvia a l’etapa universitària.

Sol·licita un pressupost sense compromís.

Omple el formulari amb les teves dates personals, tipus d’assegurançes i el nom del producte que t’agradaria contractar. Ens posarem en contacte el més aviat possible.

  Dades personals


  Quin perfil tens

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança