Caravana

Assegurança especialitzada per a la pràctica del caravàning que cobreix tots els riscs derivats d’aquesta pràctica. La teva caravana és molt més que un automòbil i necessita una pòlissa adequada.

A Generali destinem un producte dedicat al mon del caravàning ja que es requereixen unes garanties específiques que en cap cas estan contemplades en una pòlissa d’assegurança d’automòbil.

Aquesta pòlissa és complementària a l’assegurança de l’automòbil i inclou les següents garanties:

 • Responsabilitat civil pels danys materials, immaterials o corporals causats a terceres persones fruit d’un sinistre ocorregut durant l’acampada (fins a 7.500.000€).
 • Responsabilitat civil familiar durant un viatge o estada en caravana.
 • Danys causats a l’habitacle per un accident amb o sense col·lisió
 • Robatori: Garantim l’habitacle i el seu contingut.
 • Incendi: Garantim l’habitacle i el seu contingut.
 • Protecció jurídica

Cal pensar que quan anem en caravana podem tenir sinistres que no són propis de la conducció (Ex: Un incendi produït a la cuina de la caravana) i que el contingut que hi tenim és més propi d’un habitatge que d’un vehicle. Aquestes són les raons per les quals necessitem una assegurança especifica que cobreixi tots els riscs lligats a l’activitat en qüestió.

1 any amb renovació automàtica excepte expressa voluntat del client per escrit amb 1 mes d’antelació al venciment de la pòlissa.

 • Garanties de responsabilitat civil molt altes per evitar ensurts.
 • Garanties específiques per l’activitat de caravàning
 • La seguretat d’una multinacional
 • No treballem amb intermediaris
 • Tracte personalitzat
 • Possibilitat de desplaçament per facilitar i agilitzar els tràmits
 • Transparència en el seguiment dels sinistres
 • Donem la lliure elecció de taller sempre i quan aquests compleixin amb els nostres requeriments de qualitat i transparència.
 • Haig de notificar les persones habilitades per conduir el meu vehicle?

No és necessari. En cas de sinistre quan conduïa el vehicle una persona amb menys de 25 anys i/o menys de 3 anys de vigència del permís de conduir, es procediria a cobrar la franquícia de Jove Conductor.

 • Com notifico un sinistre?

Ens pot enviar un Mail a generali@andorra.ad amb la descripció dels fets, la data del sinistre i les dades del/s contrari/s si n’hi ha o ens pot venir a veure a l’oficina.

 • Com puc rescindir la meva pòlissa d’assegurança?

Els contractes d’assegurança tenen una vigència d’un any. Per tant,  per rescindir el contracte se’ns ha de notificar per escrit (via Mail o carta) abans d’un mes del venciment de la pòlissa.

Si ens hem venut el bé, cal acreditar el canvi de nom per poder realitzar la baixa abans de l’any marcat per contracte.

Sol·licita un pressupost sense compromís.

Omple el formulari amb les teves dates personals, tipus d’assegurançes i el nom del producte que t’agradaria contractar. Ens posarem en contacte el més aviat possible.

  Dades personals


  Quin perfil tens

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança