Multirisc professional

Assegurança que cobreix els danys que es puguin ocasionar en el local comercial així com la responsabilitat civil professional de l’empresa.

Assegura el teu negoci amb les garanties més altes de fins a 8.000.000€ en responsabilitat civil d’explotació.

Possibilitat d’incloure una garantia de pèrdues d’explotació en cas de sinistre i de no poder continuar amb l’activitat professional durant un període de temps.

Per l’assegurança del local comercial es poden fixar els límits de garantia per:

 • Incendi: Valor del contingut
 • Danys d’aigua: lliure elecció
 • Robatori: lliure elecció

I es poden escollir a la carta les garanties opcionals necessàries per a l’activitat comercial en qüestió:

 • Vidres
 • Danys elèctrics
 • Mercaderies exposades o en estoc
 • Obres d’art i decoració
 • Materials de producció d’energies renovables

A més a més, s’inclouen altres garanties de base com:

 • Documents professionals digitals amb despeses de reconstitució
 • Documents professionals no digitalitzats amb despeses de reconstitució
 • Bens i efectes personals
 • Fons i valors en efectiu emmagatzemats en caixa registradora
 • Fons i valors en efectiu emmagatzemats en caixa forta
 • Manipulació i transport de fons i valors en efectiu

Per estar coberts al 100% en tot el que té relació a l’activitat comercial, disposem de 3 garanties addicionals optatives:

 • Assegurança dels bens en fires i exposicions
 • Transport i lliurament de mercaderies
 • Material professional fora del local comercial

1 any amb renovació automàtica excepte expressa voluntat del client per escrit amb 1 mes d’antelació al venciment de la pòlissa.

 • Possibilitat d’escollir garanties a la carta
 • Garanties molt altes en responsabilitat civil
 • Qualitat i seguretat d’una multinacional molt reconeguda en el sector
 • Tracte personalitzat
 • El gestor comercial també és qui gestiona el sinistre i et manté al corrent en tot moment. Transparència en el seguiment dels sinistres
 • Valor de reconstrucció del continent a nou
 • Gestionem la reconstrucció fent una gestió integral del sinistre
 • Possibilitat de proposar reparadors de confiança
 • No treballem amb intermediaris
 • Possibilitat de desplaçament per facilitar i agilitzar els tràmits
 • Quines dades haig de facilitar per subscriure una pòlissa d’assegurança comercial?

Necessitem el registre de comerç, el volum de facturació anual, el nº d’empleats, els metres quadrats del local i el valor del contingut.

 

 • Com notifico un sinistre?

Ens pot enviar un Mail a generali@andorra.ad amb la descripció dels fets, la data del sinistre i les dades del/s contrari/s si n’hi ha o ens pot venir a veure a l’oficina.

 

 • Com puc rescindir la meva pòlissa d’assegurança?

Els contractes d’assegurança tenen una vigència d’un any. Per tant,  per rescindir el contracte se’ns ha de notificar per escrit (via Mail o carta) abans d’un mes del venciment de la pòlissa.

Sol·licita un pressupost sense compromís.

Omple el formulari amb les teves dates personals, tipus d’assegurançes i el nom del producte que t’agradaria contractar. Ens posarem en contacte el més aviat possible.

  Dades personals


  Quin perfil tens

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança