Explotacions agrícoles

L’agricultura i la ramaderia són sectors de producció que formen part de la nostra història i la nostra identitat cultural, és per això que Generali ofereix un producte específicament dissenyat per a aquesta activitat.

Aquesta pòlissa d’assegurança cobreix les garanties de responsabilitat civil per danys a tercers obligatòries, que requereix l’article 7 de la Llei d’agricultura i ramaderia de l’any 2000, i ofereix altres garanties addicionals per fer front als riscs habituals del sector.

 • Aquesta pòlissa d’assegurança cobreix les garanties de responsabilitat civil per danys a tercers obligatòries, que requereix l’article 7 de la Llei d’agricultura i ramaderia de l’any 2000, i ofereix altres garanties addicionals per fer front als riscs habituals del sector.Garanties a escollir:
  • Collita: Garantia que cobreix en cas de tempesta, calamarsa, …
  • Multirisc edifici: Garanteix els danys causats en els edificis, hangars, el contingut dels mateixos,…
  • Vehicles: Garantia per als tractors, recol·lectors, vehicles comercials, …
  • Mortalitat dels animals
  • Responsabilitat civil agrària
  • Persona clau: Per assegurar la perennitat de l’empresa en cas de mort o invalidesa d’una persona clau en l’explotació de la mateixa.

1 any amb renovació automàtica excepte expressa voluntat del client per escrit amb 1 mes d’antelació al venciment de la pòlissa.

 • Altes garanties en responsabilitat civil
 • Possibilitat d’escollir garanties a la carta
 • Qualitat i seguretat d’una multinacional molt reconeguda en el sector
 • Tracte personalitzat
 • El gestor comercial també és qui gestiona el sinistre i et manté al corrent en tot moment. Transparència en el seguiment dels sinistres
 • Valor de reconstrucció del continent a nou
 • Gestionem la reconstrucció fent una gestió integral del sinistre
 • Possibilitat de proposar reparadors de confiança
 • No treballem amb intermediaris
 • Possibilitat de desplaçament per facilitar i agilitzar els tràmits
 • Com notifico un sinistre?
 • Ens pot enviar un Mail a generali@andorra.ad amb la descripció dels fets, la data del sinistre i les dades del/s contrari/s si n’hi ha o ens pot venir a veure a l’oficina.

 

 • Com puc rescindir la meva pòlissa d’assegurança?
 • Els contractes d’assegurança tenen una vigència d’un any. Per tant,  per rescindir el contracte se’ns ha de notificar per escrit (via Mail o carta) abans d’un mes del venciment de la pòlissa.

Sol·licita un pressupost sense compromís.

Omple el formulari amb les teves dates personals, tipus d’assegurançes i el nom del producte que t’agradaria contractar. Ens posarem en contacte el més aviat possible.

  Dades personals


  Quin perfil tens

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança