Llar

Assegurança multirisc per a la llar que t’assegura tan pels danys que puguin ser ocasionats a casa teva com pels danys que puguis causar a tercers. Generali és un referent en aquest tipus de pòlisses per les seves amplies garanties.

Aquest producte assegura la llar (continent), el seu contingut i tots els seus habitants amb unes garanties molt àmplies que són el segell de la nostra marca. Els nostres productes sempre van acompanyats d’un servei en el qual fem la gestió integral del sinistres fins a la seva total reparació.

El client pot modular el seu producte amb les diferents garanties que cobreixen les seves necessitats, ja sigui com a propietari o com a llogater. Les garanties obligatòries per llei són la responsabilitat civil i el continent.

 • Incendi, tempesta i calamarsa: Garantim el valor de reconstrucció a nou del continent i el contingut establert en la pòlissa d’assegurança que determina el client.

 

 • Danys d’aigua: Garantim el valor de reconstrucció del continent a nou i el contingut establert en la pòlissa d’assegurança que determina el client.

 

 • Robatori i vandalisme: Donem garantia en cas de robatori o vandalisme

produït des de l’interior de l’habitatge, sempre i quan hi hagi efracció o escalada per part de l’infractor per introduir-se dins l’habitatge. Garantim també la pèrdua o robatori de les claus del domicili cobrint les despeses de canvi de pany prèvia denuncia a la policia andorrana.

 

 • Vidres: Estan coberts els vidres de l’habitatge (valor real) així com els plàstics i altres materials transparents o translúcids que compleixin amb les mateixes funcions.

 

 • Responsabilitat civil: Garantia de fins a 7.650.000€

 

 • Objectes de valor: Es poden incloure articles de valor en la pòlissa com a annex del contingut de l’habitatge (joies, obres d’art, …)

 

 • Responsabilitat civil familiar: Garantim les conseqüències pecuniàries a raó de danys corporals, materials i immaterials que s’hagin pogut causar a tercers com a particular.

 

 • Protecció jurídica: Ens fem càrrec de les despeses generades pels processos lligats a sinistres de responsabilitat civil per danys a tercers fins a 10 cops l’índex FFB del cost de la construcció a França.

 

 • Danys elèctrics: Garantia pels danys materials causats per efectes de l’electricitat.

 

 • Catàstrofes naturals: Garantia que cobreix en cas de danys causats per un fenomen natural d’intensitat desmesurada.

1 any amb renovació automàtica excepte expressa voluntat del client per escrit amb 1 mes d’antelació al venciment de la pòlissa.

 • Garanties de responsabilitat civil amb límits molt alts per evitar ensurts
 • La garantia de responsabilitat civil familiar cobreix les necessitats de l’assegurança escolar
 • Valor de reconstrucció del continent a nou
 • Gestionem la reconstrucció fent una gestió integral del sinistre
 • Possibilitat de proposar reparadors de confiança
 • La seguretat d’una multinacional
 • No treballem amb intermediaris
 • Tracte personalitzat
 • Possibilitat de desplaçament per facilitar i agilitzar els tràmits
 • Transparència en el seguiment dels sinistres
 • Quines dades haig de facilitar per subscriure una pòlissa d’assegurança d’habitatge?

Necessitem saber el numero d’habitacions, si l’habitatge és de propietat o de lloguer, els metres quadrats i el valor del contingut.

 

 • Quines persones estan assegurades amb aquest tipus de pòlissa?

Tota persona habitant el domicili de forma permanent, les persones assalariades que treballen en el domicili i els invitats sempre i quan no estiguin pagant una tarifa per allotjar-se a casa nostra. Per tant, els llogaters no estan mai inclosos en una pòlissa d’aquestes característiques.

 

 • Cal que asseguri el meu pis si soc llogater?

La llei d’arrendaments de finques urbanes del 1993 preveu en el capítol setè i article 26 que cal tenir subscrita i mantenir vigent una pòlissa d’assegurança que cobreixi suficientment els danys i perjudicis que puguin ocasionar-se a l’arrendatari i a tercers.

 

 • Com notifico un sinistre?

Ens pot enviar un Mail a generali@andorra.ad amb la descripció dels fets, la data del sinistre i les dades del/s contrari/s si n’hi ha o ens pot venir a veure a l’oficina.

 

 • Com puc rescindir la meva pòlissa d’assegurança?

Els contractes d’assegurança tenen una vigència d’un any. Per tant,  per rescindir el contracte se’ns ha de notificar per escrit (via Mail o carta) abans d’un mes del venciment de la pòlissa.

Sol·licita un pressupost sense compromís.

Omple el formulari amb les teves dates personals, tipus d’assegurançes i el nom del producte que t’agradaria contractar. Ens posarem en contacte el més aviat possible.

  Dades personals


  Quin perfil tens

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança