Automòbil

Configura la teva assegurança d’automòbil a mida segons les teves necessitats. Des de l’assegurança bàsica a tercers fins a un seguit de garanties que et permetran estar cobert al màxim. Assegurances per a cotxes i motos.

Aquest és un producte modular amb un mínim de garanties obligatòries (les mencionades en la Llei del Codi de la circulació del 10 de Juny del 1999 del Govern d’Andorra) i la possibilitat d’ampliar la cobertura amb múltiples garanties addicionals.

El mínim proposat és la garantia d’assegurança obligatòria per danys causats a tercers que cobreix:

 • la responsabilitat civil amb garantia fins a 50.000.000€
 • la protecció jurídica
 • els ocupants

A més a més, oferim un seguit de garanties opcionals per configurar assegurances adients per a cada client:

 • Robatori: Garantim el valor a nou durant els 2 primers anys des de la data de primera matriculació del vehicle. Pels anys consecutius garantim el valor venal del vehicle al 100%.

 

 • Incendi: Garantim el valor a nou durant els 2 primers anys des de la data de primera matriculació del vehicle. Pels anys consecutius garantim el valor venal del vehicle al 100%.

 

 • Vidres: Garantim els vidres i les òptiques dels fars de davant sense franquícies i sense afectació negativa en la bonificació.

 

 • Assistència en carretera: Garantia d’assistència km 0 tant a Andorra com a l’estranger.

 

 • Vehicle de substitució: En cas d’avaria, accident o robatori, oferim un vehicle de substitució fins a 30 dies l’any per pòlissa.

 

 • Tot risc: Garantia que cobreix enfront danys causats al propi vehicle i que garanteix el valor a nou durant els 2 primers anys des de la data de primera matriculació del vehicle.

A Generali Andorra fem la gestió, tramitació i pagament dels sinistres dels nostres assegurats, oferint un servei més enllà de la venda. Garantim un tracte personalitzat en tot moment per poder satisfer les necessitats dels nostres clients sense intermediaris.

1 any amb renovació automàtica excepte expressa voluntat del client per escrit amb 1 mes d’antelació al venciment de la pòlissa.

 • Garanties d’alta qualitat
 • La seguretat d’una multinacional
 • No treballem amb intermediaris
 • Tracte personalitzat
 • Possibilitat de desplaçament per facilitar i agilitzar els tràmits
 • Transparència en el seguiment dels sinistres
 • Donem la lliure elecció de taller sempre i quan aquests compleixin amb els nostres requeriments de qualitat i transparència.

Haig de notificar les persones habilitades per conduir el meu vehicle?

No és necessari. En cas de sinistre quan conduïa el vehicle una persona amb menys de 25 anys i/o menys de 3 anys de vigència del permís de conduir, es procediria a cobrar la franquícia de Jove Conductor.

Com notifico un sinistre?

Ens pot enviar un Mail a generali@andorra.ad amb la descripció dels fets, la data del sinistre i les dades del/s contrari/s si n’hi ha o ens pot venir a veure a l’oficina.

Com puc rescindir la meva pòlissa d’assegurança?

Els contractes d’assegurança tenen una vigència d’un any. Per tant,  per rescindir el contracte se’ns ha de notificar per escrit (via Mail o carta) abans d’un mes del venciment de la pòlissa.

Si ens hem venut el bé, cal acreditar el canvi de nom per poder realitzar la baixa abans de l’any marcat per contracte.

Estan coberts els danys cinegètics?

Només estan coberts amb la garantia Tot Risc.

Sol·licita un pressupost sense compromís.

Omple el formulari amb les teves dates personals, tipus d’assegurançes i el nom del producte que t’agradaria contractar. Ens posarem en contacte el més aviat possible.

  Dades personals


  Quin perfil tens

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança