Multirisc associacions

Producte pensat per protegir les associacions, els seus béns i els seus associats.

Les garanties incloses en el producte son les següents:

 • Responsabilitat civil de l’associació
 • Responsabilitat dels responsables de l’associació
 • Protecció jurídica associativa

A més a més es poden escollir les següents garanties a la carta:

 • Garantia en cas d’accident (individual)
 • Garantia d’organització d’esdeveniments
 • Garantia per transport de mercaderies
 • Garantia multirisc locals pels locals de l’associació

Es permet garantir en un mateix contracte fins a:

 • 15 activitats associatives
 • Fins a 3 locals associatius
 • Qualitat i seguretat d’una multinacional molt reconeguda en el sector
 • Tracte personalitzat
 • El gestor comercial també és qui gestiona el sinistre i et manté al corrent en tot moment. Transparència en el seguiment dels sinistres
 • No treballem amb intermediaris
 • Possibilitat de desplaçament per facilitar i agilitzar els tràmits
 • Quines dades he de facilitar per demanar un pressupost?

Per tal d’efectuar un pressupost ens cal saber el nº d’associats, el pressupost de funcionament, l’activitat i en cas de voler assegurar el o els locals ens calen els metres quadrats i el contingut.

 • Com notifico un sinistre?

Ens pot enviar un Mail a generali@andorra.ad amb la descripció dels fets, la data del sinistre i les dades del/s contrari/s si n’hi ha o ens pot venir a veure a l’oficina.

 • Com puc rescindir la meva pòlissa d’assegurança?

Els contractes d’assegurança tenen una vigència d’un any. Per tant,  per rescindir el contracte se’ns ha de notificar per escrit (via Mail o carta) abans d’un mes del venciment de la pòlissa.

Sol·licita un pressupost sense compromís.

Omple el formulari amb les teves dates personals, tipus d’assegurançes i el nom del producte que t’agradaria contractar. Ens posarem en contacte el més aviat possible.

  Dades personals


  Quin perfil tens

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança