Locals comercials

Disposem d’assegurances especialment pensades pel teu local comercial on et cobrim dels danys que hi puguin ocórrer mitjançant unes àmplies garanties.

Per l’assegurança del local comercial es poden fixar els límits de garantia per:

 • Incendi: Valor del contingut
 • Danys d’aigua: lliure elecció
 • Robatori: lliure elecció

I es poden escollir a la carta les garanties opcionals necessàries per a l’activitat comercial en qüestió:

 • Vidres
 • Danys elèctrics
 • Mercaderies exposades o en estoc
 • Obres d’art i decoració
 • Materials de producció d’energies renovables

A més a més, s’inclouen altres garanties de base com:

 • Documents professionals digitals amb despeses de reconstitució
 • Documents professionals no digitalitzats amb despeses de reconstitució
 • Bens i efectes personals
 • Fons i valors en efectiu emmagatzemats en caixa registradora
 • Fons i valors en efectiu emmagatzemats en caixa forta
 • Manipulació i transport de fons i valors en efectiu

Per estar coberts al 100% en tot el que té relació a l’activitat comercial, disposem de 3 garanties addicionals optatives:

 • Assegurança dels bens en fires i exposicions
 • Transport i lliurament de mercaderies
 • Material professional fora del local comercial

1 any amb renovació automàtica excepte expressa voluntat del client per escrit amb 1 mes d’antelació al venciment de la pòlissa.

 • Possibilitat d’escollir garanties a la carta
 • Qualitat i seguretat d’una multinacional molt reconeguda en el sector
 • Tracte personalitzat
 • El gestor comercial també és qui gestiona el sinistre i et manté al corrent en tot moment. Transparència en el seguiment dels sinistres
 • Valor de reconstrucció del continent a nou
 • Gestionem la reconstrucció fent una gestió integral del sinistre
 • Possibilitat de proposar reparadors de confiança
 • No treballem amb intermediaris
 • Possibilitat de desplaçament per facilitar i agilitzar els tràmits
 • Quines dades haig de facilitar per subscriure una pòlissa d’assegurança comercial?

Necessitem els metres quadrats del local i el valor del contingut així com l’activitat comercial a la qual està destinat el local.

 • Com notifico un sinistre?

Ens pot enviar un Mail a generali@andorra.ad amb la descripció dels fets, la data del sinistre i les dades del/s contrari/s si n’hi ha o ens pot venir a veure a l’oficina.

 • Com puc rescindir la meva pòlissa d’assegurança?

Els contractes d’assegurança tenen una vigència d’un any. Per tant,  per rescindir el contracte se’ns ha de notificar per escrit (via Mail o carta) abans d’un mes del venciment de la pòlissa.

Sol·licita un pressupost sense compromís.

Omple el formulari amb les teves dates personals, tipus d’assegurançes i el nom del producte que t’agradaria contractar. Ens posarem en contacte el més aviat possible.

  Dades personals


  Quin perfil tens

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança