1. Condicions d’accés

Protecció de dades personals

En compliment de la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals, del 18 de desembre, totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris es tracten amb absoluta confidencialitat. El client autoritza expressament que les dades de caràcter personal facilitades a Globalrisc assegurances siguin tractades d’una manera automatitzada i siguin incorporades als fitxers de l’empresa per ús exclusiu de l’empresa Globalrisc assegurances.

Tant el responsable del tractament de dades com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament, a l’empara de l’autorització conferida per l’usuari, es comprometen expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Així mateix, el client consent que Globalrisc assegurances pugui utilitzar les dades facilitades per a les finalitats següents:

  • Per remetre-li informació relativa a l’oferta i la promoció dels seus productes i serveis o altra informació que consideri que pot resultar d’interès.

Llevat que el client ens indiqui el contrari, considerarem que dona el seu consentiment per a la utilització de les seves dades personals amb les finalitats esmentades. En tot cas, pot oposar-se a la utilització de les seves dades en tot moment, amb l’únic requisit de comunicar-ho a l’empresa.

En tot cas, l’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del passaport o document d’identitat a la següent adreça de correu electrònic globalrisc@globalrisc.ad amb l’assumpte: “Dades Personals” o a l’adreça c/Prat de la Creu 36 1r pis, AD500 Andorra la Vella.

2. Política d’ús

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

En cas d’incompliment de les condicions d’accés i d’ús d’aquest lloc web es prendran, sense previ avís, les mesures necessàries per evitar les activitats i les conductes descrites.

  • Generali no és responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. Tampoc no es fa responsable de la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs que no depenguin de Globalrisc assegurances.
  • Només està autoritzat l’ús personal de les imatges i els arxius que es poden descarregar del lloc web. El seu ús comercial no està permès. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts per qualsevol persona no autoritzada.

Aquesta política de privacitat és d’aplicació única a aquesta pàgina web.

3. Legislació aplicable

Les presents condicions es troben sotmeses a la legislació i la jurisdicció andorrana. Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se en relació amb els productes i els serveis continguts en el web www.globalrisc.ad ens pot contactar a: globalrisc@globalrisc.ad o a la nostra adreça c/Prat de la Creu 36 1r pis, AD500 Andorra la Vella.

Globalrisc assegurances es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials

4. Política cookies

Aquest portal web fa ús de cookies dels següents tipus:

  • Cookies per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari
  • Cookies de anònimes de rendiment per al manteniment dels continguts i la millora de la usabilitat del lloc web.
  • Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l’usuari a través d’altres webs que no són del titular d’aquest web. Solen ser cookies de publicitat o analítiques on s’identifica l’usuari de manera única i evident.

L’usuari pot desactivar l’ús de les cookies mitjançant la configuració del navegador utilitzat.