Edifici

Assegurança per a edificis d’una mateixa propietat o per a comunitats de propietaris. Les millors garanties multirisc per cobrir els danys causats a l’edifici i a tercers.

Aquest producte assegura els danys que es puguin produir en un edifici ja sigui una comunitat de propietaris o d’un mateix propietari.

Les diferents garanties que els oferim són:

 • Continent: Garantia de valor de reconstrucció a nou.

 

 • Incendi: Danys a l’edifici (valor de reconstrucció a nou) i mobiliari que conté l’edifici.

 

 • Danys d’aigua: Danys a l’edifici (valor de reconstrucció a nou) i mobiliari que conté l’edifici.

 

 • Robatori: La pèrdua, dany o destrucció de l’edifici i els mobles dins de la propietat després d’un robatori, temptativa de robatori o acte de vandalisme comès sense límit de garantia.

 

 • Avaria de maquinària: Trencament accidental (inclòs per l’acció de l’electricitat) d’equips i instal·lacions fixes per a ús col·lectiu.

 

 • Vidres: Garantia de reposició valor a nou per trencament de vidres integrats a l’edifici, inclou productes plàstics transparents o translúcids que realitzen les mateixes funcions que els vidres.

 

 • Responsabilitat civil: Garantia de fins a 7.600.000€

 

 • Protecció jurídica: Garantia que cobreix les despeses legals derivades d’un cas de responsabilitat civil.

 

 • Catàstrofes naturals: Garantia que cobreix en cas d’esdeveniments naturals desmesurats i anormals.

1 any amb renovació automàtica excepte expressa voluntat del client per escrit amb 1 mes d’antelació al venciment de la pòlissa.

 • Garanties de responsabilitat civil amb límits molt alts per evitar ensurts
 • Valor de reconstrucció del continent a nou
 • Gestionem la reconstrucció fent una gestió integral del sinistre
 • Possibilitat de proposar reparadors de confiança
 • La seguretat d’una multinacional
 • No treballem amb intermediaris
 • Tracte personalitzat
 • Possibilitat de desplaçament per facilitar i agilitzar els tràmits
 • Transparència en el seguiment dels sinistres
 • Quines dades haig de facilitar per subscriure una pòlissa d’assegurança d’un edifici?

Necessitem saber si es tracta d’una comunitat de propietaris o d’un edifici d’una sola propietat, els metres quadrats, els metres quadrats de l’aparcament, els metres quadrats que estan llogats i el contingut.

 

 • Com notifico un sinistre?

Ens pot enviar un Mail a generali@andorra.ad amb la descripció dels fets, la data del sinistre i les dades del/s contrari/s si n’hi ha o ens pot venir a veure a l’oficina.

 

 • Com puc rescindir la meva pòlissa d’assegurança?

Els contractes d’assegurança tenen una vigència d’un any. Per tant,  per rescindir el contracte se’ns ha de notificar per escrit (via Mail o carta) abans d’un mes del venciment de la pòlissa.

Sol·licita un pressupost sense compromís.

Omple el formulari amb les teves dates personals, tipus d’assegurançes i el nom del producte que t’agradaria contractar. Ens posarem en contacte el més aviat possible.

  Dades personals


  Quin perfil tens

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança