Flotes vehicles de col·lecció

Assegurança destinada als propietaris amateurs d’un o més vehicles de col·lecció.

Aquesta assegurança cobreix el vehicle i el seu propietari en tot tipus de desplaçament privat i fins i tot concentracions turístiques sempre i quan no siguin proves de velocitat.

Les condicions que ha de complir el vehicle per poder subscriure aquesta pòlissa d’assegurança son:

 • Any de fabricació anterior a 25 anys de l’any de contractació de la pòlissa
 • Tenir un interès per la seva raresa, el seu caràcter esportiu, o el seu prestigi.
 • Disposar de la matricula andorrana de vehicle antic
 • No ser el vehicle principal del subscriptor de la pòlissa.

Les garanties que oferim per aquest tipus de vehicles comunes a la resta de vehicles son:

 • Garantia de responsabilitat civil a tercers i ocupants.
 • Robatori
 • Incendi
 • Tot risc
 • Vidres
 • Assistència

Ens cal disposar d’una valoració professional del vehicle prèviament a la subscripció de la pòlissa d’assegurança sempre i quan es vulguin les garanties de robatori i/o incendi i/o tot risc.

1 any amb renovació automàtica excepte expressa voluntat del client per escrit amb 1 mes d’antelació al venciment de la pòlissa.

 • Garanties d’alta qualitat
 • La seguretat d’una multinacional
 • No treballem amb intermediaris
 • Tracte personalitzat
 • Possibilitat de desplaçament per facilitar i agilitzar els tràmits
 • Transparència en el seguiment dels sinistres
 • Donem la lliure elecció de taller sempre i quan aquests compleixin amb els nostres requeriments de qualitat i transparència.
 • Com notifico un sinistre?

Ens pot enviar un Mail a generali@andorra.ad amb la descripció dels fets, la data del sinistre i les dades del/s contrari/s si n’hi ha o ens pot venir a veure a l’oficina.

 • Com puc rescindir la meva pòlissa d’assegurança?

Els contractes d’assegurança tenen una vigència d’un any. Per tant,  per rescindir el contracte se’ns ha de notificar per escrit (via Mail o carta) abans d’un mes del venciment de la pòlissa.

Si ens hem venut el bé, cal acreditar el canvi de nom per poder realitzar la baixa abans de l’any marcat per contracte.

Sol·licita un pressupost sense compromís.

Omple el formulari amb les teves dates personals, tipus d’assegurançes i el nom del producte que t’agradaria contractar. Ens posarem en contacte el més aviat possible.

  Dades personals


  Quin perfil tens

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança