Complement CASS

Assegurança que cobreix les despeses mèdiques de manera complementària a la Seguretat Social andorrana. Aquest tipus d’assegurança és molt recomanable com a prevenció en un futur.

Assegurança complementària a la seguretat social que t’ofereix el reemborsament de les despeses mèdiques fins al 100% de la tarifa convencionada per la CASS.

A més a més gaudiràs d’un forfet òptic per cada canvi d’agudesa visual reemborsat per la seguretat social i d’un forfet en cas de maternitat.

Pels actes no convencionats, la CASS reemborsa un 33% enlloc del 75% habitual, nosaltres sumem un 50% a la tarifa reemborsada per la seguretat social fins al 49,50% de la tarifa responsabilitat CASS.

Il·limitada. El client ho pot donar de baixa per escrit amb 1 mes d’antelació al venciment de la pòlissa.

Anual (sense recàrrec en concepte de despesa)

Semestral (amb un 1,5% de recàrrec en concepte de despesa)

Trimestral (amb un 3% de recàrrec en concepte de despesa)

 • Sense límit de capital de reemborsament
 • No penalitzem segons els sinistres ocorreguts
 • No penalitzem segons l’edat del client
 • Gaudir de les garanties d’una multinacional

Servei personalitzat d’atenció al client i assessorament

 • Que cal portar per a que em reemborsin les despeses?

La majoria de les despeses ens les facilita directament la CASS mitjançant l’intercanvi automàtic excepte les despeses de Centres de Salut o Hospital on el client només paga directament el 25%. En aquests darrers casos necessitem que ens facis arribar les factures originals per correu ordinari, de manera presencial o ens ho deixis a la nostra bústia de correu. Les despeses a l’estranger, quan el client rep la factura a posteriori del 10% o del 25%, ens ha de fer arribar aquesta factura per al seu abonament. Sempre han de ser factures originals.

Sol·licita un pressupost sense compromís.

Omple el formulari amb les teves dates personals, tipus d’assegurançes i el nom del producte que t’agradaria contractar. Ens posarem en contacte el més aviat possible.

  Dades personals


  Quin perfil tens

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança