Informació financera i de solvència

Per tal de poder complir amb la llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, us deixem adjunts els Informes anuals sobre la situació financera i de solvència de les nostres companyies d’assegurances i delegacions de companyies d’assegurances estrangeres.