Motos

Configura la teva assegurança de motocicleta segons l’ús que en fas. Des de l’assegurança obligatòria a tercers pots anar afegint garanties fins a tenir-la coberta al màxim amb danys propis inclosos.

Aquest és un producte modular amb un mínim de garanties obligatòries (les mencionades en la Llei del Codi de la circulació del 13 de Maig del 2022 del Govern d’Andorra) i la possibilitat d’ampliar la cobertura amb múltiples garanties addicionals.

El mínim proposat és la garantia d’assegurança obligatòria per danys causats a tercers que cobreix:

 • la responsabilitat civil amb garantia fins a 50.000.000€
 • la protecció jurídica
 • els ocupants

A més a més, oferim un seguit de garanties opcionals per configurar assegurances adients per a cada client:

 • Robatori: Garantim el valor a nou durant els 2 primers anys des de la data de primera matriculació del vehicle. Pels anys consecutius garantim el valor venal del vehicle al 100%.
 • Incendi: Garantim el valor a nou durant els 2 primers anys des de la data de primera matriculació del vehicle. Pels anys consecutius garantim el valor venal del vehicle al 100%.
 • Assistència en carretera: Garantia d’assistència km 0 tant a Andorra com a l’estranger.
 • Tot risc: Garantia que cobreix enfront danys causats al propi vehicle i que garanteix el valor a nou durant els 2 primers anys des de la data de primera matriculació del vehicle.

A Globalrisc fem la gestió, tramitació i pagament dels sinistres dels nostres assegurats, oferint un servei més enllà de la venda. Garantim un tracte personalitzat en tot moment per poder satisfer les necessitats dels nostres clients sense intermediaris.

1 any amb renovació automàtica excepte expressa voluntat del client per escrit amb 1 mes d’antelació al venciment de la pòlissa.

 • Garanties d’alta qualitat
 • La seguretat d’una multinacional
 • Facilitats de pagament
 • Tracte personalitzat
 • Possibilitat de desplaçament per facilitar i agilitzar els tràmits
 • Transparència en el seguiment dels sinistres
 • Donem la lliure elecció de taller sempre i quan aquests compleixin amb els nostres requeriments de qualitat i transparència

Haig de notificar les persones habilitades per conduir el meu vehicle?

No és necessari.

Com notifico un sinistre?

Ens pot enviar un Mail a globalrisc@globalrisc.ad amb la descripció dels fets, la data del sinistre i les dades del/s contrari/s si n’hi ha o ens pot venir a veure a l’oficina.

 

Com puc rescindir la meva pòlissa d’assegurança?

Els contractes d’assegurança tenen una vigència d’un any. Per tant,  per rescindir el contracte se’ns ha de notificar per escrit (via Mail o carta) abans d’un mes del venciment de la pòlissa.

Si ens hem venut el bé, cal acreditar el canvi de nom per poder realitzar la baixa abans de l’any marcat per contracte.

Estan coberts els danys cinegètics?

Només estan coberts amb la garantia Tot Risc.

Sol·licita un pressupost sense compromís.

Omple el formulari amb les teves dates personals, tipus d’assegurançes i el nom del producte que t’agradaria contractar. Ens posarem en contacte el més aviat possible.

  Dades personals


  Quin perfil tens

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança