Embarcacions de lleure

Producte d’assegurança per garantir els danys causats, o que pugui causar, una embarcació nàutica de lleure.

Cobrim el vaixell assegurat durant la navegació, la permanència o el desarmament a flotació, el desarmament a terra, fins i tot en un drassana, durant el transport terrestre o ferroviari, durant el maneig, dins dels límits geogràfics següents:

 • De Nord 65 ° Latitud nord a sud 20 ° Latitud nord
 • De Est 40 ° est longitud oest 35 ° oest longitud

Oferim un seguit de garanties que s’adeqüen a les necessitats d’aquest tipus de vehicles per a que estigui sempre degudament cobert:

 • Garantia A: Pèrdues i danys, robatori total.
 • Garantia B: Responsabilitat civil, despeses de retirada, protecció jurídica.
 • Garantia C: Robatori parcial.
 • Garantia D: Robatori total o parcial del motor fora de borda.
 • Garantia E: Béns i efectes personals.

1 any amb renovació automàtica excepte expressa voluntat del client per escrit amb 1 mes d’antelació al venciment de la pòlissa.

 • Garanties molt altes i específiques per aquest tipus d’embarcacions
 • La seguretat d’una multinacional
 • No treballem amb intermediaris
 • Tracte personalitzat
 • Possibilitat de desplaçament per facilitar i agilitzar els tràmits
 • Com notifico un sinistre?

Ens pot enviar un Mail a generali@andorra.ad amb la descripció dels fets, la data del sinistre i les dades del/s contrari/s si n’hi ha o ens pot venir a veure a l’oficina.

 

 • Com puc rescindir la meva pòlissa d’assegurança?

Els contractes d’assegurança tenen una vigència d’un any. Per tant,  per rescindir el contracte se’ns ha de notificar per escrit (via Mail o carta) abans d’un mes del venciment de la pòlissa.

Si ens hem venut el bé, cal acreditar el canvi de nom per poder realitzar la baixa abans de l’any marcat per contracte.

Sol·licita un pressupost sense compromís.

Omple el formulari amb les teves dates personals, tipus d’assegurançes i el nom del producte que t’agradaria contractar. Ens posarem en contacte el més aviat possible.

  Dades personals


  Quin perfil tens

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Tipus d’assegurances

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança

  Nom de l’assegurança